Työympäristökehittäminen ja muutosvalmennus

 

Työympäristön muutos vaatii usein muutosta työkulttuurissa ja työn tekemisen tavoissa. Työympäristökehittämisen avulla voimme selvittää työyhteisön tarpeet, haasteet ja tavoitteet sekä auttaa muutosprosessista vastuussa olevia ihmisiä tavoitteiden saavuttamisessa. Laajuudeltaan muutosvalmennus voi vaihdella yksittäisen johdon ideatyöpajan järjestämisestä aina koko henkilökunnan opastamiseen uusien tilojen käyttöön.

Esimerkkejä palveluistamme:

• teemme työympäristökyselyn, jonka avulla tunnistamme työyhteisön työskentelyyn liittyviä erityispiirteitä suunnittelun lähtötiedoiksi
• selvitämme työpajojen avulla, miten nykyiset toimitilat saataisiin paremmin palvelemaan työyhteisöä
• valmennamme henkilöstön kohtaamaan tilamuutoksen mukanaan tuomat vaikutukset työn tekemisen tapoihin
• tuemme esimiehiä ja sisäistä viestintää toimitilamuutoksessa ja viestinnän aikataulutuksessa
• osallistamme henkilöstön mukaan suunnitteluun sekä tutkimme uusia työskentelymalleja, samalla vähentäen mahdollista muutosvastarintaa rakentamalla pilottitoimiston asiakkaan tiloihin

Esimerkkejä tällaisista projekteista: