Rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 1. Rekisterinpitäjä

Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy

Y-tunnus: 2495664-8

Lemuntie 3-5 C, 00510 Helsinki

 

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jari Inkinen

Lemuntie 3-5 C, 00510 Helsinki

jari.inkinen@gullsten-inkinen.com

Puh: 040 550 2627

 

 1. Rekisterin nimi

Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy:n asiakasrekisteri.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • myynti ja markkinointi,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, yritys, ammatti, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tilaushistoria ja toteutetut projektit, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • mahdollisesti nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut,
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään esim. tapaamisissa, puhelimitse, internetin kautta tai sähköpostilla
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kerättyjä tietoja ei myydä, anneta tai muutoin luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan mahdollisesti siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä ja tallentamasta häntä itseään koskevia tietoja. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröidyn tulee olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköinen aineisto

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan henkilökohtaisilla kulkuluvilla. Tiedot tallennetaan sähköiseen tietokantaan, joka on suojattu palomuurilla sekä henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Tietokanta ja sen varmuuskopio sijaitsevat valvotuissa ja lukituissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tämä rekisteriseloste on annettu 20.2.2018 ja se on voimassa toistaiseksi.

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimivuutta. Lue lisää Tietosuojaselosteestamme