Palvelut

Arkkitehtisuunnittelu

Osaamme suunnitella kiinteistöllenne sen ominaisuuksia parhaiten hyödyntävän ja käyttäjiä houkuttelevan liiketoiminnallisen konseptin sekä korjata sen taloudellisesti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Teemme yhteistyötä useiden merkittävien kansallisten ja kansainvälisten kiinteistösijoittajien ja rakennusliikkeiden kanssa. Olemme toteuttaneet monenlaisia rakennushankkeita, mm.:

 • Yksittäisten vuokrattavien liike- ja toimitilojen fit-out -projektit
 • Liike-, toimisto- ja asuinrakennusten peruskorjaukset
 • Suojeltujen arvorakennusten peruskorjaukset ja entisöinnit
 • Kiinteistöjen ja alueiden kehitys- ja ideointihankkeet

 
Toimeksiantoina voivat olla esimerkiksi yksittäisen toimistotilan ilmeen ehostaminen ja teknisen laatutason parantaminen uutta vuokralaista varten, vanhan teollisuusrakennuksen muuttaminen toimistokäyttöön, tai arvokkaan vanhan suojelukiinteistön uudistaminen moderniksi liikerakennukseksi sille asetettuja suojelutavoitteita noudattaen.

Etenkin, jos rakennuksenne etsii vielä uutta käyttötarkoitustaan tai projektinne on vasta ideointivaiheessa, nyt on juuri sopiva hetki kääntyä puoleemme.

Projektiesimerkit:

Sisustussuunnittelu

Suunnittelemme yrityksille ja yhteisöille toimivia tiloja, joissa yhdistyvät elämyksellisyys, esteettisyys, toimivuus sekä kestävä kehitys. Tilojen suunnittelussa tärkeä rooli on sillä, mitä asiakas haluaa tilallaan viestiä ja miten viesti konkreettisesti tilassa kerrotaan. Graafisen ilmeen ja informaatioteknologian hyödyntäminen osana tämän viestin kertomista on olennainen osa modernia sisustussuunnittelua. Suunnittelukohteenamme ovat mm.

 • Työympäristöt
 • Oppimis- ja kulttuuritilat
 • Kauppakeskukset, liiketilat ja myymälät
 • Hotellit, Lounget ja ravintolat sekä kahvilat
 • Tapahtumat, näyttelytilat ja POP UP-tilat

 
Asiakkaan tilaaman työn tavoitteina voivat olla esim. toimiston tilankäytön optimointi ja henkilöstön viihtyisyyden parantaminen, kauppakeskuksen liiketilojen tavoitettavuuden kehittäminen tai kokonaisen ravintolamaailman luominen asiakasyrityksen uudelle liikeidealle.

Projektiesimerkit:

Työympäristökehittäminen

Tulevaisuuden työpaikka on monikäyttöinen ja muunneltavissa oleva työympäristö, joka korkeatasoisen visuaalisen ilmeen lisäksi lisää joustavuutta, parantaa työn tuottavuutta ja hyvinvointia sekä edistää sisäistä kommunikaatiota ja varmistaa oman työkulttuurin jatkuvan kehityksen. Osallistavan suunnittelun asiantuntijamme pystyvät auttamaan sinua moninaisissa tilojen hyödyntämiseen liittyvissä strategisissa kysymyksissä. Selvitämme käytössä olevien työkalujemme avulla työyhteisön tarpeet, haasteet ja tavoitteet sekä autamme ja inspiroimme työympäristön muutosprosessista vastuussa olevia ihmisiä tavoitteiden saavuttamisessa. Apumme voi olla laajuudeltaan yksittäisen johdon ideatyöpajan järjestämisestä aina koko henkilökunnan opastamiseen uusien tilojen käyttöön.

Erilaisia esimerkkejä toimeksiannoistamme:

 • Selvittää työpajojen avulla miten asiakkaan nykyiset toimitilat saataisiin paremmin palvelemaan työyhteisöä
 • Tutkia ovatko asiakkaan nykyiset tilat miten optimaalisessa käytössä ja ohjeistaa selvityksen pohjalta mahdolliset muutokset
 • Valmentaa henkilöstö kohtaamaan tilamuutoksen mukanaan tuomat vaikutukset työn tekemisen tapoihin
 • Luoda kokonainen toimitilakonsepti ja auttaa asiakasta löytämään uusi sopiva toimipaikka

 

Projektiesimerkit:

Yritysidentiteetti ja palvelumuotoilu

Yritysidentiteetti on kokonaisuus, joka viestii tarinaansa kaikilla osa-alueilla. Myös toimintaympäristö ja tavat kohdata asiakas ovat osa tätä kokonaisuutta. Me suunnittelemme yrityksenne palvelumuotoilupolun ja tilojen visuaalisen ilmeen aina asiakkaan elämyksellisestä palvelukokemuksesta fyysisiin tiloihin ja rakennuksiin asti. Voimme auttaa asiakasta mm.

 • Tilojen visuaalisen viestin optimoinnissa, jossa ratkaistaan asiakkaan tilojen sisäisen ja ulkoisen viestin kohdistumisen oikeaksi
 • Suunnitelmaratkaisun laatimisessa jo olemassa olevan konseptin mukaisesti
 • Asiakkaan nykyisen myymäläkonseptin päivittämisessä vastaamaan paremmin uusia tarpeita
 • Kokonaisvaltaisen konseptisuunnitelman laadinnassa ja jalkauttamisessa

 
Monipuolisen suunnittelutiimimme osaaminen ja luova ajattelutapa takaavat mieleenpainuvan lopputuloksen.

Projektiesimerkit:

Kiinteistöjen kehittäminen

Tietotaidollamme voimme selvittää ja kehittää kiinteistöllesi parhaiten sopivan konseptin ja määritellä, minkä tasoista kunnostusta tarvitaan. Kiinteistösuunnitelmilla voimme antaa uuden elämän ja käyttötarkoituksen vanhoille rakennuksille, mikä on kestävän suunnittelun olennainen pyrkimys. Menestyneet yritykset tarvitsevat oikeanlaiset tilat sopivassa toimintaympäristössä. Oli kyseessä käyttömuutosehdotusta tarvitseva yhtiö tai alkuvaiheessa oleva kiinteistöprojekti, voimme tarjota erillispalvelua tai palvelua osana suurempaa kokonaisuutta, johon kuuluvat arkkitehti-, sisustus- ja työpaikkasuunnittelupalvelut.

 • Toteutettavuus
 • Vaihtoehtojen arviointi
 • Ehdotukset käyttötarkoituksista

 

Projektiesimerkit:

Kestävä kehitys

Teemme vastuullisia, toimivia ja käytöltään pitkäikäisiä tilaratkaisuja. Kestävän kehityksen suunnittelussa on ennen kaikkea kyse jonkin olemassa olevan kunnostamisesta ja sille uuden käyttötarkoituksen löytämisestä.

 • Ekosertifioidut materiaalit
 • Pitkäaikainen ekologinen ja kaupallinen arvo
 • Tehokas optimointi, oikea kokoluokka
 • Olemassa olevien resurssien käyttäminen, esim. rakennus, perintöhuonekalut, alkuperäiset pintakäsittelyt
 • Inhimillisen pääoman lisääminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen
 • Modulaariset ratkaisut
 • Tunnustuksen saaminen: lakisääteisten vaatimusten noudattaminen ja ympäristösertifikaatit (esim. LEED, BREEAM)

 

Projektiesimerkit: