GI:stä Suomen ensimmäinen hiilineutraali suunnittelutoimisto


Kestävä kehitys on ollut keskeisessä asemassa Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy:n toiminnassa sen perustamisesta lähtien. GI juhli viime vuonna kolmekymppisiään, joten vuosien aikana ilmaston eteen on jo tehty paljon. Hiilineutraali toimisto oli meille looginen seuraava askel ympäristön hyväksi.

GI haluaa omalta osaltaan hidastaa valinnoillaan ja toiminnallaan ilmastonmuutosta sekä lisätä ekotehokkuutta ja ympäristötietoisuutta omassa toiminnassaan sekä asiakkaiden keskuudessa. Vuonna 2010 GI oli maailman ensimmäinen suunnittelutoimisto, joka hyväksyttiin WWF:n Green Office -verkostoon. Vaikka olemmekin sittemmin luopuneet Green Office -sertifikaatista, sen opit elävät edelleen vahvana toimistollamme. GI on esimerkiksi jo vuodesta 2011 asti käyttänyt Ekosähköä, joka tuotettaan sataprosenttisesti kotimaisissa pienvoimalaitoksissa uusiutuvalla bioenergialla, tuulella ja vesivoimalla. Ekosähkö on Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa ekoenergiaa.

Suunnittelua suurella sydämellä ja pienellä hiilijalanjäljellä

”Olemme jo pitkään tunnistaneet työssämme, että ihmiset ovat yhä enemmän kiinnostuneita ympäristöasioista. Haluamme omalla työllämme olla vahvistamassa tätä suuntausta. Haluamme olla suunnannäyttäjä ja herätellä omalla esimerkillämme myös muita alan ammattilaisia ottamaan ekoajattelun entistä vahvemmin mukaan omaan toimintaansa ja suunnitteluunsa. Luomme visuaalisesti ja fyysisesti aikaa ja käyttöä kestäviä tiloja, suosimme ekologisesti toimivia valmistajia ja toimittajia, sekä kehitämme tilojen tehokkuutta ja otamme huomioon materiaalien elinkaaren. Näin kannustamme myös asiakkaamme lähemmäs ekotehokasta ajattelua”, summaa Hanna Gullstén, GI:n luova johtaja ja toinen perustajista.

Hiilijalanjäljen mittaus

”Kartoitimme syksyllä 2019 toimistomme nykyisiä hiilipäästöjä. Suurin osa päästöistämme kertyi työntekijöiden kodin ja työpaikan välisiltä matkoilta. Muu matkustaminen työn merkeissä on jo onnistuttu minimoimaan digitaalisisin kommunikaatiovälinein. GI:n toiminnan hiilijalanjälki oli jo huomattavasti pienempi kuin mitä esimerkiksi WWF:n hiilijalanjälkilaskuri antaa viitearvoksi samankokoisille, saman ikäisissä rakennuksissa oleville toimistoille pääkaupunkiseudulla. Tämä ei meille kuitenkaan riittänyt, vaan halusimme ”enemmän”, toteaa Jari Inkinen, GI:n toimitusjohtaja.

”Kumppaninamme kartoituksessa toimi Ilmastoapu Oy, joka ulkopuolisena arvioitsijana selvitti hiilikuormamme vuotuisen määrän, ja antoi ohjeet hiilijalanjäljen nollaamiseksi. Kompensoimme syntyvät päästöt heidän palvelunsa kautta ostamalla yhteensä noin 27 tonnia päästöoikeuksia projektista, joka kehittää aurinkoenergiaa Intian Jodhpurissa Sanwreej nimisessä kylässä yhteistyössä Gold Standard-nimisen järjestön kanssa.”

Hiilineutraali toimija

Missionamme on oman hiilikädenjälkemme kasvattaminen entisestään. Hiilikädenjälki tarkoittaa sitä, että oman toimintamme hiilineutraaliuden lisäksi palvelumme auttavat asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään. Tämä toteutetaan tarjoamalla yhä ekologisempia suunnitteluratkaisuja niin tilojen toiminnallisuuden kuin kestävyyden suhteen.
Tulemme myös raportoimaan vuosittain hiilitilinpäätöksellä oman toimintamme tuloksia.