Pienensimme hiilijalanjälkeämme reilusti


Meille on erittäin tärkeää ottaa kaikessa toiminnassamme ympäristö huomioon. Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy oli Suomen ensimmäinen suunnittelutoimisto vuonna 2010, joka hyväksyttiin WWF:n Green Office -verkostoon. Olemme olleet hiilineutraali vuodesta 2019. Haluamme omalta osaltamme hidastaa ilmastonmuutosta ja pyrimme siihen luomalla visuaalisesti ja fyysisesti aikaa ja käyttöä kestäviä tiloja, suosimme ekologisesti toimivia valmistajia ja toimittajia sekä kehitämme tilojen tehokkuutta ja otamme huomioon materiaalien elinkaaren.

Yrityksen hiilijalanjälki

Yrityksemme toiminnassa kestävä kehitys on ollut keskeisessä asemassa yrityksen perustamisesta lähtien. Hiilijalanjälkemme kalenterivuodelta 2021 on laskettu yhteistyössä Reforest Finland Oy:n kanssa. Laskenta perustuu kansainväliseen GHG Protocol -standardiin, jonka avulla yritykset voivat määrittää toimintansa kasvihuonekaasupäästöt.

Suurin osa päästöistämme aiheutuu toimitilojemme lämmittämisestä eli kaukolämmöstä. Tämä tekee kokonaispäästöistä noin 41 %. Seuraavaksi eniten päästöjä aiheutui työntekijöiden kodin ja työpaikan välisiltä matkoilta noin 26 %. Töihin matkustaminen ja muu matkustaminen työn merkeissä olivat minimissään koronapandemian vuoksi. Vertailuvuodesta 2019 päästöt ovat pienentyneet alle puoleen. Kokonaishiilijalanjälki on tippunut 26,4 CO2e tonnista 10,8 CO2e tonniin. Tuloksemme on todella pieni verrattuna muihin henkilömäärältään samankokoisiin yrityksiin, joilla ei ole tuotannollista toimintaa.

Loppuraportin mukaan GI toimii hyvin vähäpäästöisesti ja suuria vähennystoimenpiteitä ei kovinkaan helposti ole toteutettavissa. Päästövähennyksiä edelliseen laskentaan verrattuna on tehty runsaasti. Siitä huolimatta, että hiilijalanjälkemme on jo nyt pieni, haluamme kompensoida päästöt. Tulemme istuttamaan tänä vuonna uusia männyntaimia Suomeen niiden istutuskauden aikana, jonka jälkeen voimme sanoa olevamme jälleen hiilineutraali yritys.

Asiakasprojektiemme hiilijalanjälki

Olemme kehittäneet myös asiakasprojektejamme varten oman laskentatyökalun” Sisutuksen hiilijalanjälkilaskurin”, jota voidaan käyttää suunnittelutyössä hiilijalanjäljen minimoimiseen. Suunnittelija voi arvioida suunnittelutyössä tekemiään materiaali yms. valintoja hiilikuormanäkökulmasta. Apuna työkalun kehittämisessä ja auditoimisessa on ollut Gaia Consulting ja rahoittamisessa mm. Business Finland.

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta hyödyntää tätä työkalua osana sisustussuunnittelua, jotta hiilikuorman minimoiminen integroitaisiin suunnitteluun jo heti alkuvaiheessa. Lopputuloksena työkalun käytöstä on hiilikuormalaskelma siitä, kuinka paljon hiilikuormaa uusi sisustus tuottaa luontoon.