Oppimisympäristöt ovat tiloja, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. GI:n suunnittelemat oppimisympäristöt ovat muunneltavia, toiminnallisia, turvallisia ja opiskelijoiden tarpeet huomioivia. Tilojen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota ergonomiaan, opiskelua tukevaan valaistukseen sekä toimivaan akustiikkaan.

Kirjastot ovat muuttuneet pelkistä kirjojen säilytyspaikoista tiloiksi, joissa halutaan kohdata ihmisiä erilaisten yhteisöllisten aiheiden ympärillä. Yliopistojen kirjastoissa tilaa halutaan hyödyntää enemmän kollektiivisen oppimisen paikkana kuin ympäristönä, jossa hallitsevana osana olisi massiiviset kirjahyllyt.

Meillä on paljon kokemusta erilaisten oppimisympäristöjen suunnittelusta eri vuosikymmeniltä ja henkilöstön osallistamisesta tilojen käytössä haluttuihin muutoksiin.

Millainen tila tukee oppimista parhaiten?

Muunneltava
Oppimisympäristön tulee olla helposti sovitettavissa eri kokoisille ryhmille ja eri ikäisten ja erilaisten opiskelijoiden tarpeisiin. Luokkahuoneissa ei enää istuta vain pulpetin ääressä, vaan opetustiloissa on erilaisia pienryhmä- ja yksilöopetukseen tarkoitettuja kalusteita sekä oppimista tukevia aktiviteetteja ja välineitä. Muunneltavuus tekee tilasta pitkäikäisen.

Toiminnallinen
Oppimisympäristön yhteydessä toiminnallisuus liittyy siihen, kuinka hyvin se soveltuu monimuotoiseen opiskeluun: oppitunteihin, ryhmätöihin, itsenäiseen opiskeluun jne. Toiminnallisessa tilassa on huomioitu myös vuorovaikutuksen tarpeet sekä esteettömyys. Kalusteiden tulee olla kestäviä ja suunniteltu kovaan käyttöön.

Viihtyisä
Virikkeellinen, kodikas ja inspiroiva tila houkuttelee oppilaita ja luo yhteisöllisyyttä, mutta samalla mahdollistaa rauhallisen työn tekemisen. Viihtyisyys syntyy valaistuksen, akustiikan ja värien huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella. Erityisesti akustiikka on tärkeässä roolissa tiloissa, joissa on paljon ihmisiä.

Käyttäjälähtöinen
Hyvä oppimisympäristö huomioi opiskelijoiden ja opettajien erilaiset tarpeet. Tila on esteetön sekä tukee yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja tasa-arvoa.