Oppimisympäristöt ovat tärkeä osa opetussuunnitelmaa, ja niiden tulee tukea oppilaiden kasvua ja kehitystä sekä edistää heidän aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan.

GI:n suunnittelemat oppimisympäristöt ovat muunneltavia, toiminnallisia, turvallisia ja oppilaiden tarpeet huomioivia. Tilojen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota ergonomiaan, opiskelua tukevaan valaistukseen sekä toimivaan akustiikkaan, jolla varmistetaan rauha myös oppilaiden keskittymistä vaativaan työskentelyyn.”

Millainen tila tukee oppimista parhaiten?

 
Muunneltava
Oppimisympäristön pitää olla helposti sovitettavissa eri kokoisille ryhmille ja eri ikäisten ja erilaisten oppilaiden tarpeisiin. Luokkahuoneissa ei enää istuta pelkästän pulpetin ääressä, vaan opetustiloissa on erilaisia pienryhmä- ja yksilöopetukseen tarkoitettuja kalusteita sekä oppimista tukevia aktiviteetteja ja välineitä. Muunneltavuus tekee tilasta pitkäikäisen.

Toiminnallinen
Oppimisympäristön yhteydessä toiminnallisuus liittyy siihen, kuinka hyvin se soveltuu monimuotoiseen opiskeluun: oppitunteihin, ryhmätöihin, itsenäiseen opiskeluun jne. Toiminnallisessa tilassa on huomioitu myös vuorovaikutuksen tarpeet sekä esteettömyys. Kalusteiden tulee olla kestäviä ja suunniteltu kovaan käyttöön.

Viihtyisä
Virikkeellinen, kodikas ja inspiroiva tila houkuttelee oppilaita ja luo yhteisöllisyyttä, mutta samalla mahdollistaa rauhallisen työn tekemisen. Viihtyisyys syntyy valaistuksen, akustiikan ja värien huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella. Erityisesti akustiikka on tärkeässä roolissa tiloissa, joissa on paljon lapsia.

Käyttäjälähtöinen
Hyvä oppimisympäristö huomioi oppilaiden ja opettajien erilaiset tarpeet. Tila on esteetön sekä tukee yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja tasa-arvoa.

Kysy lisää

Esimerkkejä suunnittelupalveluistamme