Kaupallisten ja julkisten tilojen suunnittelu on ennen kaikkea asiakkaan brändin ja tarpeiden tutkimista ja sopivan tilaratkaisun löytämistä. Suunnittelussa otetaan toiminnallisuuden lisäksi huomioon muun muassa tilojen akustiikka, valaistus ja tunnelma. Myös näyttävien erikoiskalusteiden ja esim. näyttöseinien suunnittelu on ydinosaamistamme. Meillä on työkalut ja suunnittelukokemusta parhaan tilaratkaisun löytämiseen. Huipputasoisten 3D-visualisointikuvien avulla tila saadaan heräämään eloon jo suunnittelun alkuvaiheessa ennen muutoksen toteutusta.

Mistä tunnistaa onnistuneen tilan?

Elämyksellisyys
Yritykset haluavat tarjota myymälöillään ja kaupallisilla tiloillaan asiakkailleen elämyksiä. Tilan tulee olla visuaalisesti erottuva, mieleenpainuva, houkutteleva ja viihtyisä. Mielikuva laadusta luodaan tunnelmaan sopivalla akustiikalla, valaistuksella, huonekaluilla, materiaaleilla ja väreillä. Tavoitteena on ylittää asiakkaan odotukset ja tuoda arkeenkin WAU-elämyksiä.

Toiminnallisuus
Visuaalisten puitteiden lisäksi myös toiminnallisuuden tulee olla kohdallaan. Hyvään suunnitteluun kuuluu asiakaspalvelupolkujen tunnistaminen ja niiden kehittäminen. Tilaa tulee olla tarpeeksi ja asiakkaan palvelukokemuksen tulee olla mahdollisimman helppo. Henkilökunnan työtä tukeva suunnittelu huomioi myös tilojen ylläpidon, esteettömyyden sekä logistiikan.

Kestävyys ja muunneltavuus
Materiaalien, pintojen ja kalusteiden on oltava aikaa sekä kulutusta kestäviä ja suunnittelussa tulee huomioida kestävä kehitys. Tilan layoutin ja kalusteiden suunnittelussa tulee huomioida muunneltavuus, jotta tilaa ja sen asiakaspolkuja voidaan tarvittaessa järjestellä uudelleen.

Brändinmukaisuus
Tilan ilme ja tunnelma vastaavat brändiin kohdistuvia odotuksia sekä luovat kaupallista ja sosiaalista lisäarvoa. Suunnittelemme asiakkaidemme näköistä ja heidän toiveidensa mukaista tilaa, joka houkuttelee asiakkaita ja vahvistaa haluttua viestiä.